top of page

Rådgivning og behandling

Et velfungerende sexliv har stor betydning for de fleste mennesker, og det er gavnligt for både det fysiske og mentale velbefindende. Gennem livet vil mange oplevede at seksualiteten bliver udfordret på forskellige områder. Det kan skyldes væsentlige ændringer i den enkeltes livsomstændigheder, hvor relationer skifter, man bliver ramt af alvorlig sygdom eller at man slet og ret rammes af alderens naturlige følger.

Mange danskere vil på et tidspunkt opleve at få en kronisk sygdom eller kræft. I forbindelse med det kommer der ofte markante fysiske eller psykiske problemer, som den enkelte har brug for hjælp til at håndtere. Det kan dreje sig om følger efter operation, sygdommens påvirkning af kroppen og bivirkninger til medicin. Psyken bliver påvirket og kropsopfattelsen kan ændres.

Jeg tilbyder rådgivning og behandling til primært patienter med kroniske sygdomme og patienter der er i gang med et behandlingsforløb for en kræftsygdom. Et behandlingsforløb kan bestå af samtaler og gerne sammen med partner, undersøgelser, medicinsk behandling og vejledning i brug af hjælpemidler.

Sexlivet er ofte sammensat og komplekst, men hyppigt med konkrete udfordringer som rejsningsproblemer, nedsat lyst og følesans, for tidlig sædafgang, manglende orgasme og smerter. Jeg har indgående kendskab til mange seksuelle problemstillinger og jeg har et godt samarbejde med engagerede og dygtige kolleger.

Tavshedspligt og etik

Tavshedspligten er gældende for alle forhold vedrørende konsultationen. Alle kontakter journalføres, og egen læge kan hvis det ønskes modtage besked ved start og afslutning af et behandlingsforløb.

Jeg arbejdet efter de til enhver tid gældende bestemmelser i sundhedslovgivningen.

Jeg følger desuden de gældende etiske principper fastlagt Lægeforeningen.

bottom of page